درباره آزمایشگاه:

هدایت، ناوبری و کنترل

نام و نام خانوادگی مسئول: دکتر محمد علی امیری آتشگاه
سال راه اندازی آزمایشگاه: 1393
نوع فعالیت آزمایشگاه : آموزشی- تحقیقاتی

معرفی کتاب

کتاب " اصول ناوبری اینرسی، مکانیابی ماهواره ای و تلفیق آنها"  توسط انتشارات جهاد دانشگاهی تهران به چاپ رسید.  جهت تهیه کتاب فوق به شماره زیر پیغام ارسال نمایید:

09351789524

قیمت: 19500 تومان