دانشگاه تهران

دانشکده علوم و فنون نوین

آزمایشگاه هدایت و ناوبری

(Guidance and Navigation Lab)

از جمله مسائل مهم که همواره در مورد اجسام پرنده حائز اهمیت بوده و می بایست مورد توجه قرار گیرد، مسئله ناوبری آن و یا به عبارت دیگر شناسایی موقعیت، سرعت و جهت آن بوده است. توسعه روزافزون ماموریت های هوایی و ضرورت تامین ایمنی و اعتماد پذیری آنها، ایجاب می نماید که از روش هایی مطمئن جهت ناوبری آنها استفاده شده تا نسبت به اقدامات مشکل ساز مقاوم بوده و هزینه­های کمتری نیز داشته باشد. گفتنی است که برای دستیابی به این هدف می بایست از اطلاعات دقیق مولفه­های شتاب، سرعت زاویه ای و ارتفاع پرنده بهره برد. در این میان استفاده از روشهای ناوبری اینرسی در تخمین موقعیت و جهت وسیله پرنده در سالیان متمادی امری مورد توجه بوده و در آینده نیز با ظهور روشهای جدید مورد اقبال خواهد بود.

هدف اصلی از راه اندازی این آزمایشگاه، انجام پژوهش‌هاي تحقیقاتی و توسعه‌ای محصول محور در زمينه هدايت ناوبری و كنترل سامانه‌هاي هوافضايي است. بطور عمده فعالیتهای اصلی در این آزمایشگاه شامل موارد زیر است:

·   سامانه هاي واقعیت مجازی

·   طراحي، مدل‌سازي، شبيه‌سازي، تحليل، ساخت، تست و راه اندازی سامانه هاي هدايت، ناوبری و كنترل

·   آزمون نرم‌افزار در حلقه

·   آزمون سخت‌افزار در حلقه

 ·  سامانه هدايت و ناوبری تلفيقي